Pépa fè san sòti an wòch

Pépa fè san sòti an wòch.
A l'impossible nul n'est tenu.
Nadie està obligado a lo imposible.