Vòlè volé vòlè, Diab ka ri

Vòlè volé vòlè, Diab ka ri.
Bien mal acquis ne profite jamais.
Bienes mal adquiridos a nadie han enriquecido.