Lè chat pa la, rat ka bay bal

Lè chat pa la, rat ka bay bal.
Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
Cuando el gato no està, los ratones bailan.