Sa ou jété pa-w mépri, ou ka ranmasé-y pa-w bizwen

Sa ou jété pa-w mépri, ou ka ranmasé-y pa-w bizwen.
Il ne faut pas dire : "Fontaine, je ne boirai pas de ton eau".
Nadie diga "de esta agua no beberé".