​Ou paka dômi dwèt, an kabann' krochi.

Ou paka dòmi dwèt an kabann kwochi.
Comme on fait son lit, on se couche.
Asì como se hace su cama, nos acostamos.