Apa tout gwo boutèy losyon ka santi bon

Apa tout gwo boutèy losyon ka santi bon.
Tout ce qui brille n'est pas or.
No es oro todo lo que reluce.