Chyen paka fè chat'

Chyen paka fè chat'.
Tel Père, Tel Fils.
De tal palo, Tal astilla.