Sé soulyé sèl ki sav si chosèt ni twou

Sé soulyé sèl ki sav si chosèt ni twou.
Chacun sait où son soulier le blesse.
Cada cual sabe donde le aprieta el zapato.